Δραστηριότητες


Το παράλληλο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει:

  • Διαλέξεις από ιστορικούς Τέχνης

 

  • Καλλιτεχνικά δρώμενα